Korisne informacije Službe za javni red i sigurnost


 

Negativni prekršajni bodovi

Negativni prekršajni bodovi su pravna posljedica osude vozača motornog vozila za određene prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Mladom vozaču koji unatrag dvije godine prikupi devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.
Ostalim vozačima koji unatrag dvije godine prikupe dvanaest negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.
Osobe kojima je poništena i oduzeta vozačka dozvola nakon proteka roka od dvije godine od izvršnosti rješenja mogu ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita.
Nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju koje su prikupljeni i upisani bodovi, isti se brišu iz evidencije.

Najčešći prekršaji u prometu za koje se određuju negativni prekršajni bodovi

Vožnja pod utjecajem alkohola:

  • od pola do jednog promila - tri boda
  • iznad jednog promila - četiri boda
  • iznad 1,5 promila, odbijanje alkotestiranja ili testiranja na droge ili vožnja pod utjecajem droga - šest bodova.


Prekoračenje brzine u naseljenim mjestima:

  • brzina od 20 do 30 kilometara po satu veća od dopuštene - dva boda
  • brzina od 30 do 50 kilometara po satu veća od dopuštene - tri boda
  • brzina veća od 50 kilometara po satu od dopuštene - šest bodova.
     

Evidenciju negativnih prekršajnih bodova vode policijske postaje prema mjestu prebivališta vozača.
Obavijesti o stanju negativnih prekršajnih bodova mogu se dobiti u svakoj policijskoj postaji.

Upravljanje vozilom za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom određene ili svih kategorija te upravljanje po poništenju vozačke dozvole, a prije ponovljenog polaganja vozačkog ispita

Odredbama članka 286. i 289. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u rasponu od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana za vozača koji upravlja vozilom za vrijeme trajanja navedene zaštitne mjere.

Za kršenje navedene odredbe, sukladno članku 58. Prekršajnog zakona, vozaču se može izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine (u pravilu policija kao ovlašteni tužitelj predlaže sudu navedenu mjeru u trajanju od 12 mjeseci).

Po pravomoćnosti odluke o prekršaju vozaču se dodjeljuje i šest negativnih prekršajnih bodova.

Navedeno inkriminirano ponašanje vozača (vožnja pod zabranom) sukladno Kaznenom zakonu (Narodne novine (NN) 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2013. godine, ima obilježje i kaznenog djela iz članka 311. nepoštivanje sigurnosnih mjera, a za što se počinitelja može kazniti kaznom zatvora do dvije godine. Opisano kazneno djelo čini osoba koja krši obvezu koja mu je određena sigurnosnom mjerom koju izriče sud u kaznenom postupku za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući vozilom ugroziti sigurnost prometa.
 

Produženje važenja prometne dozvole

Vlasnik vozila koji ne izvrši produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka prometne dozvole, dužan je odjaviti vozilo u najbližoj stanici za tehnički pregled vozila (navedeno mora učiniti bez obzira koristi li vozilo u prometu ili ne).

Obijesna vožnja u cestovnom prometu

U članku 226. novog Kaznenog zakona propisano je kazneno djelo obijesna vožnja u cestovnom prometu koje čini sudionik u cestovnom prometu koji iz obijesti teško krši propise o sigurnosti prometa vozeći u stanju nesposobnosti za vožnju izazvanoj konzumacijom alkohola uz koncentraciju preko 1,5 promila alkohola u krvi, ili droga ili psihoaktivnih lijekova ili vozeći u zabranjenom smjeru ili pretječući na nepreglednom mjestu kolonu vozila ili vozeći brzinom koja prelazi više od 50 kilometara po satu iznad dopuštene u naseljenom mjestu ili području s naznačenim ograničenjem brzine i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi.

Prodaja/odjava vozila

Novi vlasnik vozila koji kupi vozilo dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ga ne odjavi, stanica za tehnički pregled vozila će na zahtjev osobe na koju je registrirano vozilo rješenjem ukinuti registraciju vozila.

Vlasnik vozila dužan je u roku od 30 dana odjaviti vozilo te vratiti prometnu dozvolu i registracijske pločice vozila ako je vozilo uništeno, otuđeno ili nestalo.

Za ne postupanje po gore navedenom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u iznosu od 90 eura.
 

Upravljanje vozilom stranih registracijskih oznaka

Temeljem Konvencije o privremenom uvozu, Carinskog zakona i Uredbe o provođenju Carinskog zakona, hrvatski državljani ne smiju upravljati vozilom strane registracijske oznake u Republici Hrvatskoj.

Izuzetak je ako u putovnici imaju važeću radnu vizu zemlje u kojoj je vozilo registrirano, ako su vlasnici vozila ili ukoliko je u vozilu za vrijeme vožnje i vlasnik vozila.

Davanje podataka o identitetu vozača

U Republici Hrvatskoj nitko ne može biti kažnjen ako mu se ne dokaže krivnja za počinjeni prekršaj.
U slučaju da na mjestu izvršenja prekršaja nije utvrđen identitet prekršitelja, policijski će službenik od vlasnika vozila zatražiti podatke o identitetu osobe kojoj je vozilo dao na upravljanje. Sukladno članku 229. stavku 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 67/08, 48/10, 80/13, 158/13 92/14, 65/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 74/11), vlasnik, odnosno osoba kojoj je vozilo povjereno dužna je na zahtjev policijskog službenika ili službene osobe jedinice lokalne samouprave koja obavlja poslove iz članka 5. stavka 4. istog Zakona dati vjerodostojan podatak o identitetu osobe kojoj se vozilo dalo na upravljanje.

Novčanom kaznom u iznosu od 660 do 1990 eura kaznit će se za prekršaj vlasnik vozila, osoba kojoj je vozilo povjereno ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ako ne da vjerodostojan dokaz o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja.

Premještanje vozila - Pauk

Tvrtka Mladost d.o.o. Vatrogasna ulica 1, Gaza – telefon: 047/654-271 ili mobitel: 091/6542-707.
 

Ograničenje za mlade vozače

Mladi vozač je vozač u dobi do 24 godine koji posjeduje vozačku dozvolu izdanu na teritoriju Republike Hrvatske i ne smije upravljati motornim vozilom niti s koncentracijom do pola promila alkohola.

Oznaka HR na vozilu

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da svako vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj ne smije napustiti njen teritorij ako nema na zadnjoj strani vozila istaknutu međunarodnu oznaku Republike Hrvatske.
 
Međunarodna oznaka mora biti oblika elipse, širine 175 i visine 115 milimetara, bijele temeljne boje s crnim obrubom i crnim slovima.
 
Oznaka nije valjana ako su na njoj ispisani bilo kakvi drugi znaci, reklame i slično.
 
Unutar država Europske unije nije potrebna međunarodna oznaka ukoliko se na registarskim pločicama nalazi oznaka države. 
 

Međunarodna oznaka

Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Republike Hrvatske samo ako imaju važeću prometnu dozvolu i registracijske pločice što ih je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano i međunarodnu oznaku zemlje, registraciju ili registracijsku pločicu izdanu od nadležnog tijela strane zemlje na kojoj su oznake i broj utvrđene propisima Europske unije.
 

Što se smatra zimskom opremom vozila?

Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od tri i pol tone, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume na svim kotačima s najmanjom dubinom profila od četiri milimetara i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

U vrijeme zimskih uvjeta na cestama, vozači su dužni na vozilima imati zimsku opremu, a teretnim vozilima s priključnim vozilima i tegljačima je u takvim uvjetima zabranjen promet.