Javna okupljanja - uputa o popunjavanju prijave javnog okupljanja

Slika PU_KA/MUP_slike/navijaci02.jpg

Objašnjenja osnovnih pojmova izvedenih iz Zakona o javnom okupljanju - Narodne novine (NN) broj 128/99, 90/05, 150/05, 78/12

Oblici javnih okupljanja (članak 4.)

Mirno okupljanje i javni prosvjed podrazumijeva svako organizirano okupljanje više od 20 ljudi, koje se održava radi javnog izražavanja i promicanja političkih, socijalnih i nacionalnih uvjerenja i ciljeva.

Javna priredba podrazumijeva okupljanja organizirana radi ostvarivanja prihoda u okviru registrirane djelatnosti koja s obzirom na predmnijevani broj sudionika ili narav priredbe zahtijeva poduzimanje posebnih sigurnosnih mjera.

Drugi oblici okupljanja podrazumijevaju okupljanja kojima je svrha ostvarivanje gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i inih interesa.

Zaprimanje prijava (članak 7., stavak 2.)

Prijava javnog okupljanja podnosi se policijskoj upravi ili policijskoj postaji na čijem se području okupljanje namjerava održati.

Što se ne prijavljuje? (članak 9., stavak 1. i 3.)

Ne prijavljuju se okupljanja, sastanci, tribine, okrugli stolovi ili okupljanja registriranih političkih stranaka te sindikalnih i drugih udruga koja se održavaju u zatvorenim prostorijama prikladnim za te svrhe.

Ne prijavljuju se pojedinačni prosvjedi.

Odrednice koje su potrebne prilikom prijavljivanja

Mirnog okupljanja i javnog prosvjeda

Prijava mirnog okupljanja i javnog prosvjeda podnosi se pet dana prije početka održavanja takvog javnog okupljanja. Iznimno, iz osobito opravdanih razloga prijavu je dopušteno podnijeti najkasnije 48 sati prije početka održavanja (članak 7. stavak 3. i 4.).

Podaci koje je potrebno navesti u prijavi (članak 8.):

 • svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja mirnog okupljanja i javnog prosvjeda
 • podatke o organizatoru ili njegovom zastupniku
 • osobne podatke voditelja mirnog okupljanja i javnog prosvjeda
 • broj redara
 • predmnijevani broj sudionika.
   

Mjesta gdje se ne smiju održavati mirna okupljanja i javni prosvjedi (članak 11.):

 • u blizini bolnica, na način da ometa pristup vozilima hitne pomoći i remeti mir bolesnicima
 • u blizini dječjih vrtića i osnovnih škola dok se u njima nalaze djeca
 • u nacionalnim parkovima i zaštićenim parkovima prirode osim onog koji ima za cilj promicanje zaštite prirode i čovjekova okoliša
 • na autocestama i magistralnim cestama na način kojim se ugrožava sigurnost cestovnog prometa
 • na drugim mjestima, ako bi se s obzirom na vrijeme, broj sudionika ili narav okupljanja moglo ozbiljnije poremetiti kretanje i rad većeg broja građana
 • najmanje deset metara od objekta u kojima su smješteni Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske i najmanje 20 metara od objekta u kojem je smješten Ustavni sud Republike Hrvatske.

 

Javne priredbe

Javna priredba prijavljuje se najkasnije sedam dana prije početka održavanja (članak 26. stavak 1.).

Podaci koje je potrebno navesti u prijavi (članak 26. stavak 3.):

 • ime i prezime, jedinstveni matični broj građanina, odnosno naziv i sjedište organizatora te osobne podatke odgovorne osobe organizatora
 • podatke o voditelju javne priredbe, ustroju redarske službe i broju redara
 • svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja javne priredbe
 • mjere osiguranja reda i mira
 • prosudbu o broju sudionika.
   

Drugi oblici okupljanja

Drugi oblici okupljanja se ne prijavljuju, ali u iznimnim situacijama kao što je predmnijevani broj sudionika ili narav okupljanja koji zahtijevaju poduzimanje posebnih sigurnosnih mjera izvan redovite djelatnosti nadležne ovlaštene policijske uprave ili policijske postaje, potrebno je prijaviti okupljanje 48 sati prije održavanja. (članak 33. stavak 1., 2. i 3.). 

Napomena

Prilikom prijavljivanja javnog okupljanja športskog karaktera potrebno je primijeniti odredbe koje se odnose na redare, a opisane su u Zakonu o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11) i u Pravilniku o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (NN 54/04).

Obrazac za prijavljivanje javne priredbe možete preuzeti na korisnom linku.
Obrazac za prijavljivanje javnih okupljanja možete preuzeti na korisnom linku.