Postaja prometne policije Karlovac

Slika /PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/PP Karlovac.jpg

Postaja prometne policije Karlovac, Policijske uprave karlovačke, nalazi se u središnjem dijelu Karlovačke županije. Prostire se na površini od 1872 četvorna kilometara područja Karlovačke županije, a obuhvaća grad Karlovac, grad Duga Resa, grad Ozalj i općine: Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje.   Područje Postaje prometne policije Karlovac omeđeno je administrativnim granicama s općinom Žumberak, općinom Krašić, gradom Jastrebarsko, općinom Pisarovina, općinom Pokupsko, općinom Gvozd, graničnom crtom s Republikom Bosnom i Hercegovinom, administrativnim granicama s općinom Cetingrad, gradom Slunj, općinom Tounj, gradom Ogulin, gradom Vrbovsko i graničnom crtom s Republikom Slovenijom.   Prema popisu stanovnika iz 2021. godine, na postajnom području živi 85.880 stanovnika, s gustoćom naseljenosti 45,87 stanovnika po četvornome kilometru. Na području Postaje prometne policije Karlovac nalaze se dvije autoceste, devet državnih cesta, 30 županijskih cesta i 58 lokalnih cesta. Postajom prometne policije Karlovac rukovodi načelnik: Davor Boljkovac.

Mjesto: Karlovac.
Adresa: Vladka Mačeka 13.
Telefon: 047/664-122.
Telefaks: 047/664-371.

Dokaz o uplatama za izrečene novčane kazne po različitim prekršajnim predmetima iz nadležnosti
PPRP Karlovac građani mogu dostaviti na e-mail:
pprp.karlovac.uplate@mup.hr