Policijska postaja Ogulin

Slika /PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/Zgrada_PP_Ogulin.jpg

Policijska postaja Ogulin, smještena je na tromeđi Gorskog kotara, Like i Korduna, a pokriva područje grada Ogulina, općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko na površini od 1.077 četvornih kilometara, a na kojem području, po podacima iz popisa stanovništva iz 2021. godine, u 82 naselja živi 18.788 stanovnika.   Postajno područje graniči u svom zapadnom dijelu s PU primorsko-goranskom, PP Vrbovsko, u svom južnom dijelu s PU ličko-senjskom, PP Otočac, u svom jugozapadnom dijelu s PU primorsko-goranskom, PP Crikvenica, u istočnom dijelu s PP Slunj i u sjeveroistočnom dijelu s PP Duga Resa. Područjem PP Ogulin prolaze vrlo značajni prometni pravci, državna cesta D23 i državna cesta D42 koje povezuju sjeverni dio s južnim dijelom, te zapadni s istočnim dijelom Republike Hrvatske. Najznačajnija prometnica koja prolazi područjem PP Ogulin od lipnja 2003. godine je dionica autoceste A1 od Bosiljeva do tunela Mala Kapela, a koja je od vitalnog značaja za cestovni promet Republike Hrvatske. Ogulin je i važan željeznički čvor, tu se od pruge Zagreb – Rijeka, kod Oštarija odvaja željeznička pruga za Split. Na području PP Ogulin, u gradu Ogulinu ima: autobusni i željeznički kolodvor, Opća bolnica, niz bankarskih i novčarskih ustanova, ugostiteljskih objekata, kao i dvije osnovne i dvije srednje škole sa svojim područnim školama.   Policijskom postajom Ogulin rukovodi načelnik: Goran Vukelja. Više o regiji

Mjesto: Ogulin.
Adresa: Ulica Bernardina Frankopana 19.
Telefon: 047/664-939.
Telefaks: 047/664-965.
Kontakt policajci Policijske postaje Ogulin