Policijska postaja Duga Resa

Slika /PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/Zgrada_PP_Duga_Resa.jpg

Područje u teritorijalnoj nadležnosti Policijske postaje Duga Resa čini 17 posto područja koje pokriva PU karlovačka, 568 četvornih kilometara, a na području živi 20.530 stanovnika. Površina područja je u nadležnosti Grada Duge Rese i Općine Netretić, Bosiljevo, Generalski Stol i Barilović.   PP Duga Resa svojim sjeveroistočnim dijelom na rijeci Kupi graniči s Republikom Slovenijom, na istočnoj strani s PU primorsko-goranskom (PP Vrbovsko), a na drugim dijelovima svoga područja graniči s četiri policijske postaje PU karlovačke i to: Policijskom postajom Karlovac s ispostavom Vojnić, Ogulin, Ozalj i Slunj.   Postajnim područjem protežu se važni cestovni pravci i željeznička pruga. Što se tiče cestovnih pravaca tu je dakako najfrekventniji pravac Karlovac – Rijeka koji preko autoceste A6 prometno povezuje središnji, sjeverni i zapadni dio Hrvatske s Primorsko-goranskom i Istarskom županijom, te autocesta A1, Zagreb – Split, koja prometno povezuje sjeverni i središnji dio Hrvatske s južnim dijelom. Glede željezničkog prometa potrebno je naznačiti da se željezničkom prugom koja prolazi kroz ovo područje odvija glavni željeznički promet Republike Hrvatske, i to pravci Zagreb - Split i Zagreb - Rijeka.   Preko teritorijalnog područja protječu četiri rijeke: Kupa, Mrežnica, Dobra i Korana, iz čega proizlazi i podatak o brojnosti sagrađenih mostova, od kojih je bitno istaknuti mostove na rijeci Dobri, u Jarčem Polju i na autocesti Zagreb – Vukova Gorica između Novigrada na Dobri i Stativama, te most na rijeci Mrežnici i u gradu Dugoj Resi. Najznačajniji objekti uz Jadranski naftovod su: trafostanice, vodocrpilišta, benzinske postaje, brana u sklopu Pamučne industrije u Dugoj Resi, mostovi, nadvožnjaci, odgojno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole) i drugo.   Policijskom postajom Duga Resa rukovodi načelnik: Dalibor Gojak. Više o regiji

Mjesto: Duga Resa.
Adresa: Jozefinska cesta 30.
Telefon: 047/664-639.
Telefaks: 047/664-660.
Kontakt policajci Policijske postaje Duga Resa