Policijska postaja Ozalj

Slika /PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/Zgrada_PP_Ozalj.jpg

Područje Policijske postaje Ozalj u sastavu PU karlovačke nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Sa zapadne strane u dužini od oko 88,2 kilometara graniči s Republikom Slovenijom, sa sjeveroistočne strane graniči s područjem PU zagrebačke, PP Jastrebarsko, a s istočne strane graniči s područjem PU karlovačke, PP Karlovac s ispostavom Vojnić i s jugozapadne strane graniči s područjem PP Duga Resa. Područje koje pokriva Policijska postaja Ozalj obuhvaća grad Ozalj i općine Kamanje, Ribnik i Žakanje koje sve zajedno prema podacima o popisu stanovništva od 2021. godine ima 8756 stanovnika, dok ukupna površina iznosi 381 četvornih kilometara. Kroz postajno područje PP Ozalj prolazi jedna državna cesta D6 (Jurovski Brod – Netretić), željeznički pravac Karlovac – Ozalj – Bubnjarci i na postajnom području nalaze se dva međunarodna granična prijelaza (stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Jurovski Brod i stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Kamanje) i četiri stalna granična prijelaza za pogranični promet (Kašt, Vivodina, Obrež i Pravutina).   Policijskom postajom Ozalj rukovodi načelnik: Ladislav Planinac Više o regiji

Mjesto: Ozalj.
Adresa: Kurilovac 2.
Telefon: 047/664-739.
Telefaks: 047/664-750.
Kontakt policajac Policijske postaje Ozalj