Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprečavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za granicu ustrojavaju se: Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice i Odjel za nezakonite migracije.
Služba također nadzire ostvarivanje zakonitosti kretanja i boravka stranaca, te potpisane ugovore o readmisiji. Tijekom godine preko područja državne granice u nadležnosti Policijske uprave karlovačke tranzitira oko 5,5 milijuna putnika i oko 2,2 milijuna vozila.

Policijska uprava također u svom ustroju ima i Postaju granične policije Cetingrad koja obavlja poslove nadzora državne granice s Bosnom i Hercegovinom, dok se nadzor državne granice s Republikom Slovenijom obavlja u sklopu mješovitih postaja – Policijska postaja Duga Resa i Policijska postaja Ozalj.
 
Radom Službe upravlja voditelj/ica.

Dokumenti