Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Policijska uprava također u svom ustroju ima i Postaju granične policije Cetingrad koja obavlja poslove nadzora državne granice s Bosnom i Hercegovinom, dok se nadzor državne granice s Republikom Slovenijom obavlja u sklopu mješovitih postaja – Policijska postaja Duga Resa i Policijska postaja Ozalj.
 
Radom Službe upravlja voditelj/ica.

Dokumenti