Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.
 
U Službi kriminalističke policije ustrojavaju se: Odjel općeg kriminaliteta, Odjel za očevide i kriminalističku tehniku, Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja, Odjel kriminaliteta droga, Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Kriminalističko-obavještajni odjel.
 
Radom Službe upravlja voditelj/ica.