Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i represije kriminala; obavlja poslove kriminalističke analitike; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.
Za obavljanje poslova iz djelokruga kriminalističke policije ustrojavaju se: Odjel općeg kriminaliteta i ratnih zločina, Odjel kriminalističke tehnike, Odjel organiziranog kriminaliteta, Odjel kriminaliteta droga, Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije i Kriminalističko-obavještajni odjel.
 
Radom Službe upravlja voditelj/ica.