Granični prijelazi PU karlovačke


Granica Republike Hrvatske 

Područje vanjske državne granice koju nadzire granična policija Policijske uprave karlovačke je u ukupnoj dužini od 50,5 kilometara. Za provođenje komenzacijskih mjera prema unutarnjoj granici u dužini od 115,2 kilometara nadležna je Policijska postaja Duga Resa.
 

Granični prijelazi 

Postaja granične policije Cetingrad: 
  • stalni međunarodni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Maljevac - Velika Kladuša, telefon: 047/664-560
  • stalni granični prijelaz za pogranični promet Pašin Potok - Zagrad, telefon: 047/664-451 (radno vrijeme od 00 do 24 sata)
  • stalni granični prijelaz za pogranični promet Bogovolja - Hadžin Potok, privremeno prekategoriziran u granični prijelaz za međunarodni promet putnika, telefon: 047/664-452 (radno vrijeme od 00 do 24 sata)
  • stalni granični prijelaz za pogranični promet Kordunski Ljeskovac - Tržačka Raštela, telefon: 047/664-454 (radno vrijeme od 00 do 24 sata)