Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca


Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i stranaca ustrojavaju se: Odjel za upravne poslove i Odjel za državljanstvo i strance. 
 
Radom Službe upravlja voditelj/ica.
 
Služba djeluje u zgradi Policijske uprave u Karlovcu, Trg hrvatskih redarstvenika 6 (zgrada aneksa), gdje se obavljaju navedeni poslovi za stranke s prebivalištem na području grada Karlovca, te općina: Draganić, Lasinja i Krnjak.
 
Za stranke s prebivalištem izvan navedenoga područja nadležnost i ostale informacije možete pogledati na: policijske postaje.
 

E-mail: ka.supdsps@mup.hr

 

 

Dokumenti