Sindikat policije Hrvatske

Slika /PU_KA/Slike/Znakovi_obiljezja_grbovi/Sin_pol.png

E-mail sjedišta: sph@sindikatpolicije.hr. E-mail podružnice: puka@sindikatpolicije.hr. URL: www.sindikatpolicije.hr.

Povjerenik za PU karlovačku: Jozo Lovrić.

Adresa: Vladka Mačeka 13.
Telefon sjedišta: 01/233-3138.
Telefon podružnice: 047/664-282.
Telefaks: 047/664-274.
Mobitel: 099/808-2397 (VPN 397).