Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a

Slika /PU_KA/Slike/Znakovi_obiljezja_grbovi/grb_NSD_1.jpg
Ivan Fink
Telefon: 047/664-171.
Telefaks: 047/664-208.