Kontakt policajac – Vlasta Crnković

VIII. kontakt rajon – Novi centar obuhvaća prostor omeđen ulicama: Ulica Ljudevita Šestića od broja 2 do 5 i Ulica Ivana Meštrovića od broja 8 do 12/1, Senjsku ulicu od br.2-66 (samo parni borjevi) i Ulica Luščić od br.20-34. Lokacija poštanskog sandučića: Ulica Ivana Meštrovića 8, Karlovac (zgrada pošte).  

 
 Telefon: 047/664-404; 047/664-112.