Kontakt policajac – Dragan Jovanović

Slika /PU_KA/Slike/Kontakt_policajci/Karlovac/Dragan_Jovanovic.jpg

II. kontakt rajon – obuhvaća prostor omeđen ulicama: Trg M. Gupca - I. Gundulića - P. Preradovića - Obala V. Mažuranića od broja 1 do 6 - P. Vitezovića - Šebetićeva - A. Vranyczanya - P. Zrinskog - Šipuševa - Trg M. Šufflaya - M. Krešića - Trg A. Stepinca, Ulica V. Mačeka od broja 2 do 18, Prilaz V. Holjevca od broja 4 do 10, te dio postojećeg III. kontakt rajona koji obuhvaća Zrinski trg i Šetalište dr. Franje Tuđmana (uključujući Zorin dom i kino Edison).  Lokacija poštanskog sandučića: Trg Milana Šufflaya 1, Karlovac, trgovački centar Karlovčanka (neposredno pored pokretnih stepenica u prizemlju koji spušta kupce s 1. kata).  

Telefon: 047/664-404; 047/664-112.