Kontakt policajac – Damir Braim

Slika /PU_KA/Slike/Kontakt_policajci/Karlovac/Damir_Braim.jpg

III. kontakt rajon – obuhvaća ulice: V. Mačeka od broja 1 do 11, Ulicu V. Nazora, te prostor omeđen ulicama Domobranska, Kralja Tomislava do raskrižja s Ulicom I. Zajca, Ulicu I. Zajca, V. Lisinskog, Radoslava Lopašića, Lj. Jonkea, Domobranska do raskrižja sa Smičiklasovom ulicom i uključujući Prilaz V. Holjevca.    


Telefon: 047/664-404; 047/664-112.