Kontakt policajac – Dražen Rendulić

IV. kontakt rajon – obuhvaća Ulicu I. G. Kovačića, Ulicu A. Cesarca, ulice Matice Hrvatske, Pavleka Miškine, F. Prešerna, Šimunićevu ulicu, J. Kraša, V. Klaića, Strossmayerov trg, Trg bana Josipa Jelačića, Ulicu G. Ninskog, Frankopansku ulicu, I. Kukuljevića, I. Banjavčića, S. Radića od broja 1 do 50, A. Šenoe, I. Mažuranića, J. Haulika, J. Križanića, Đ. Bencetića i M. Gambona.  Lokacija poštanskog sandučića: Banjavčićeva 8, Karlovac, pročelje Knjižnice za mlade (s desne strane od ulaza).  

  • Telefon: 047/664-404; 047/664-112.
  • Lokacija poštanskog sandučića: Banjavčićeva 8, Karlovac, pročelje Knjižnice za mlade (s desne strane od ulaza).