Kontakt policajci Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić

Kontakt policajac – Zdravko Muc

Telefon: 047/664-404; 047/664-112.

Lokacija poštanskog sandučića: Trg Petra Svačića 1, Karlovac, poslovnica Hrvatske pošte (vanjski zid kod ulaza u poštanski ured).

I. kontakt rajon – obuhvaća prostor omeđen ulicama: Banija (do broja 34), A. Starčevića - Trg P. SvačićaObala Ivana Trnskog od broja 1 do 10, Ulica S. Vraza od broja 1 do 55, Ulica J. Masaryka od broja 3 do 34 i Jagićeva ulica od broja 2 do 11.

 

Kontakt policajac – Dragan Jovanović

Telefon: 047/664-404; 047/664-112.

 

II. kontakt rajon – obuhvaća prostor omeđen ulicama: Trg M. Gupca - I. Gundulića - P. Preradovića - Obala V. Mažuranića od broja 1 do 6 - P. Vitezovića - Šebetićeva - A. Vranyczanya - P. Zrinskog - Šipuševa Trg M. Šufflaya M. Krešića - Trg A. StepincaUlica V. Mačeka od broja 2 do 18, Prilaz V. Holjevca od broja 4 do 10, te dio postojećeg III. kontakt rajona koji obuhvaća Zrinski trg i Šetalište dr. Franje Tuđmana (uključujući Zorin dom i kino Edison). 

Lokacija poštanskog sandučića: Trg Milana Šufflaya 1, Karlovac, trgovački centar Karlovčanka (neposredno pored pokretnih stepenica u prizemlju koji spušta kupce s 1. kata).

 

Kontakt policajac – Damir Braim


Telefon: 047/664-404; 047/664-112.

III. kontakt rajon – obuhvaća ulice: V. Mačeka od broja 1 do 11, Ulicu V. Nazora, te prostor omeđen ulicama DomobranskaKralja Tomislava do raskrižja s Ulicom I. Zajca, Ulicu I. Zajca, V. LisinskogRadoslava LopašićaLj. Jonkea, Domobranska do raskrižja sa Smičiklasovom ulicom i uključujući Prilaz V. Holjevca.
 

 

Kontakt policajac – Dražen Rendulić

  • Telefon: 047/664-404; 047/664-112.
  • Lokacija poštanskog sandučića: Banjavčićeva 8, Karlovac, pročelje Knjižnice za mlade (s desne strane od ulaza).

IV. kontakt rajon – obuhvaća Ulicu I. G. KovačićaUlicu A. Cesarca, ulice Matice HrvatskePavleka MiškineF. PrešernaŠimunićevu ulicuJ. KrašaV. KlaićaStrossmayerov trgTrg bana Josipa JelačićaUlicu G. NinskogFrankopansku ulicuI. KukuljevićaI. BanjavčićaS. Radića od broja 1 do 50, A. ŠenoeI. MažuranićaJ. HaulikaJ. KrižanićaĐ. Bencetića i M. Gambona

Lokacija poštanskog sandučića: Banjavčićeva 8, Karlovac, pročelje Knjižnice za mlade (s desne strane od ulaza).

 

Kontakt policajac – Sandra Brkljačić

 
Telefon: 047/664-404; 047/664-112.

V. kontakt rajon – obuhvaća ulice T. Ujevića od broja 1 do 6, Trg hrvatskih branitelja od broja 1 do 5, Sarajevsku ulicu od broja 1 do 8, Meštrovićeva ulica broj 1 i 1d, Smičiklasova ulica od broja 16 do 18 i Ulica kralja Tomislava broj 29 (pothodnik).
 

 

Kontakt policajac – Ines Lukačić

 
Telefon: 047/664-404; 047/664-112.

VI. kontakt rajon – obuhvaća prostor omeđen ulicama: Kralja Petra Krešimira IV. od broja 2 do 10, K. Zvonimira od broja 2 do 16 i neparni brojevi od 1 do 5a, ulica Rudolfa Taclika od 2 do 10 (samo parni brojevi), Barrtola Kašića br.15, te ulicu kneza Branimira br.13.
 

 

Kontakt policajac – Ivica Rendulić


Telefon: 047/664-404; 047/664-112.
 

VII. kontakt rajon – obuhvaća prostor omeđen ulicama: Trg 110. brigade - Rakovac od broja 1 do 39, I. Kršnjavog od broja 2 do 14, te Ulicu G. Tuškana od broja 4 do 18 i od kućnog broja 1 do 13.
 

 

Kontakt policajac – Vlasta Crnković

 
 Telefon: 047/664-404; 047/664-112.

VIII. kontakt rajon – Novi centar obuhvaća prostor omeđen ulicama: Ulica Ljudevita Šestića od broja 2 do 5 i Ulica Ivana Meštrovića od broja 8 do 12/1, Senjsku ulicu od br.2-66 (samo parni borjevi) i Ulica Luščić od br.20-34.

Lokacija poštanskog sandučića: Ulica Ivana Meštrovića 8, Karlovac (zgrada pošte).

 

Policijski poštanski sandučić (Dubovac)


Dubovac 2, Karlovac (poštanski ured Dubovac)
 

 

 

Policijski poštanski sandučić (Luščić)


 Domjanićeva 17, Karlovac (prodavaonica broj 290 Diona - Dinova)
 

 

Policijski poštanski sandučić (Novi centar)

 
Ulica Ivana Meštrovića 8 Karlovac (poštanski ured Novi centar)