Više o regiji

  • Slika
  • Slika

Površina iznosi 58 četvornih kilometara, sadržava 28 naselja te broji 11.180 stanovnika. Duga Resa je zemljopisno smještena podno Vinice (321 metar) i na obalama sunčanog i virovitog vodotoka Mrežnice. Otkako je tu pred više od 100 godina proradila prva hidroelektrana u Hrvatskoj i s njom vezano najveća tvornica za preradu pamuka na ovim prostorima, Duga Resa se razvila kao značajno urbanizirano industrijsko mjesto.
Područje grada Duge Rese graniči s gradom Karlovcem, te općinama Netretić, Generalski Stol i Barilović. Produženo dugoreško područje presijeca rijeka Mrežnica, a gotovo ga dodiruju rijeke Korana i Dobra.
Dok je Duga Resa kao mjesto, a ne lokalna jedinica ušla u ekonomsku i kulturnu povijest Hrvatske kao industrijsko mjesto tek krajem 19. stoljeća, dotle je njena okolica i područje današnjeg grada, napose njegova neposredna južna periferija - naselje Sveti Petar Mrežnički dobro znano i povijesno zabilježeno već u davnoj rimskoj prošlosti.
Zemljopisni smještaj na opisani način određuje osobitosti grada kao lokalne jedinice na cijelom njenom prostoru, a koje se prvenstveno ogledaju u ljepoti i kvaliteti rijeke Mrežnice okosnicom razvoja turističke privrede.
Očekivanim proglašenjem Mrežnice parkom prirode, kao osnovom razvoja turizma, Duga Resa, ranije poznato industrijsko, postat će poznato turističko mjesto.