Poziv za razgovor (intervju) kandidatima/kinjama

Photo PU_KA/Slike/policija.jpg

Poziv za razgovor kandidatima 17. svibnja 2018. godine Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu karlovačku objavljuje  POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) KANDIDATIMA/KINJAMA   

Foto: ilustracija

Poziv za razgovor kandidatima
17. svibnja 2018. godine


Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu karlovačku objavljuje 


POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU) KANDIDATIMA/KINJAMA 


koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, objavljenog na web stranicama Policijske uprave i putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 02. svibnja 2018. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta: 

1. DJELATNIK NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU – DOMAR – 2 izvršitelja
mjesto rada Karlovac
mjesto rada Cetingrad-Slunj

2. KUHAR – 1 izvršitelj
mjesto rada Karlovac


koji će se održati dana 24. svibnja 2018. godine (četvrtak) i 25. svibnja 2018. godine (petak ) s početkom u 08.00 sati, u Policijskoj upravi karlovačkoj, Trg hrvatskih redarstvenika 6, Karlovac (Mala sala). 

Kandidati/kinje koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa, o satnici održavanja razgovora (intervjua) bit će obaviješteni osobno telefonom.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, te će im biti dostavljena pisana obavijest s razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.

PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
Po dolasku na razgovor, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta, ne mogu pristupiti razgovoru. 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje osobnu prezentaciju i vještine komuniciranja, vještine interpersonalnih odnosa, motivaciju i osobne ciljeve kandidata/kinja za rad.
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

 

Komisija za provedbu oglasa