Poziv na testiranje kandidatima/kinjama

Photo PU_KA/Slike/policija.jpg

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca, u Policijskoj upravi karlovačkoj objavljuje POZIV NA TESTIRANJE  KANDIDATIMA/KINJAMA koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 03. siječnja 2018. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika, na slobodna na radna mjesta POSTAJA GRANIČNE POLICIJE CETINGRAD 1. POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANIČNU KONTROLU  2. POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA ZAŠTITU GRANICE  POSTAJA PROMETNE POLICIJE KARLOVAC  3. POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU I OČEVIDE CESTOVNIH PROMETNIH NEZGODA  koje će se održati dana 06. veljače 2018. godine (utorak) s početkom u 09.00 sati u Maloj sali Policijske uprave karlovačke, Trg hrvatskih redarstvenika 6.  Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas, te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na interni oglas. PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)  1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.  Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. 2. Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi sa putem odgovora kandidata na postavljena pitanja. Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.  Kandidati/kinje koji/e ne pristupe testiranju, ne smatraju se više kandidatima/kinjama u postupku. 3. Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) istog dana 06. veljače 2018. godine, nakon uvida u rezultate testiranja.  Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca, kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama procjenjuju njihova znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese, te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. Komisija za provedbu internog oglasa  

Foto: ilustracija

 

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca, u Policijskoj upravi karlovačkoj
objavljuje
POZIV NA TESTIRANJE 
KANDIDATIMA/KINJAMA

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 03. siječnja 2018. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika, na slobodna na radna mjesta

POSTAJA GRANIČNE POLICIJE CETINGRAD
1. POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANIČNU KONTROLU 
2. POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA ZAŠTITU GRANICE 

POSTAJA PROMETNE POLICIJE KARLOVAC 
3. POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU I OČEVIDE CESTOVNIH PROMETNIH NEZGODA 

koje će se održati dana 06. veljače 2018. godine (utorak) s početkom u 09.00 sati u Maloj sali Policijske uprave karlovačke, Trg hrvatskih redarstvenika 6. 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas, te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na interni oglas.

 

 

PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA) 

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
2. Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi sa putem odgovora kandidata na postavljena pitanja. Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova. 
Kandidati/kinje koji/e ne pristupe testiranju, ne smatraju se više kandidatima/kinjama u postupku.
3. Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) istog dana 06. veljače 2018. godine, nakon uvida u rezultate testiranja. 
Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca, kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama procjenjuju njihova znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese, te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.


Komisija za provedbu internog oglasa