O nama

Slika /PU_KA/Slike/Nove_fotografije_za_novi_web/zgrada PU 1.jpg

Područje Policijske uprave karlovačke smješteno je u središnjoj Hrvatskoj kuda prolaze glavni cestovni pravci koji povezuju unutrašnjost države s njenim primorsko-dalmatinskim dijelom, kao i prometni pravac koji povezuje susjedne države Republiku Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

Policijska uprava karlovačka obuhvaća ukupno oko 170,7 kilometara državne granice Republike Hrvatske.

U odnosu na ostale policijske uprave, teritorijalno, na svom sjevernom dijelu Policijska uprava karlovačka graniči s područjem Policijske uprave zagrebačke, na istoku s područjem Policijske uprave sisačko-moslavačke, te na jugu i jugozapadu s područjem Policijske uprave ličko-senjske Policijske uprave primorsko-goranske.

U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja. Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje te obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.

Sjedište Policijske uprave karlovačke nalazi se u Karlovcu na adresi: Trg hrvatskih redarstvenika 6.
Telefon: +385 47 664 111.
Telefaks: +385 47 611 836.
E-mail: karlovacka@policija.hr.
Radno vrijeme: 7 - 15 sati (pauza 10.30 - 11 sati).
Rad sa strankama upravnih poslova (šalter sala): 7.30 - 14.30 sati i utorkom od 9 - 16.30 sati.

Načelnik Policijske uprave karlovačke je Darko Car

Glasnogovornica Policijske uprave karlovačke je Ljiljana Kurtalj