Javni natječaji20.06.2024.

Rezultate javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku koji je objavljen 03. travnja 2024. godine možete pogledati ovdje.


29.04.2024.

Rezultate javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku koji je objavljen 21. veljače 2024. godine možete pogledati ovdje.


23.04.2024.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama vezano za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku koji je objavljen 3. travnja 2024. godine možete pogledati ovdje.
 

04.04.2024.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen u „Narodnim novinama“, broj 39/2024 od 03. travnja 2024. godine. 

Obrazac prijave na javni natječaj preuzmite OVDJE.


03.04.2024.

Rezultate javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku koji je objavljen 01. prosinca 2023. godine možete pogledati ovdje.


08.03.2024.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama vezano za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen 22. veljače 2024. godine možete pogledati ovdje.
 

05.03.2024.

Rezultate javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku koji je objavljen 01. prosinca 2023. godine možete pogledati ovdje.
 

22.02.2024.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen u „Narodnim novinama“, broj 20/2024 od 21. veljače 2024. godine. 

Obrazac prijave na javni natječaj preuzmite OVDJE.


15.01.2024.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen 1. prosinca 2023. godine možete pogledati ovdje.


1.12.2023.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen u „Narodnim novinama“, broj 143/2023 od 1. prosinca 2023. godine.   

Obrazac prijave na javni natječaj preuzmite OVDJE.


19.09.2023.

Rezultate javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljenog 26. lipnja 2023. godine možete pogledati ovdje.  
 

01.09.2023.

Rezultate javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljenog 03. svibnja 2023. godine možete pogledati ovdje.  
 

20.07.2023.

Rezultate javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljenog 18. svibnja 2023. godine možete pogledati ovdje.  


12.07.2023.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama vezano za Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen 23. lipnja 2023. godine možete pogledati ovdje.
 

26.06.2023.

Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen u „Narodnim novinama“, broj 68/2023 od 23. lipnja 2023. godine.   

Obrazac prijave na javni natječaj preuzmite OVDJE.


07.06.2023.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen 17. svibnja 2023. godine možete pogledati ovdje.  
 

18.05.2023.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen u „Narodnim novinama“, broj 52/2023 od 17. svibnja 2023. godine.   

Obrazac prijave na javni natječaj preuzmite OVDJE.


17.05.2023.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen 03. svibnja 2023. godine možete pogledati ovdje.  


3.5.2023.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 47/2023 od 3. svibnja 2023. godine i na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave

Obrazac prijave na javni natječaj preuzmite OVDJE.


08.12.2022.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen 23. studenog 2022. godine možete pogledati ovdje.  


23.11.2022.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen u „Narodnim novinama“, broj 137/2022 od 23. studenog 2022. godine.   

Obrazac prijave na javni natječaj preuzmite OVDJE.


26.10.2022.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljenog 14. rujna 2022. godine možete pogledati ovdje.  


15.09.2022.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku, Postaju granične policije Cetingrad, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 106/2022 od 14. rujna 2022. godine.   

Obrazac prijave na javni natječaj preuzmite OVDJE.


30.08.2022.

Rezultate javnog natječaja za izvanredni postupak prijama u državnu službu na nedodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku, od 31. svibnja 2022. godine možete pogledati ovdje.


4.08.2022.

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljenog 12. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama , a vezan uz javni natječaj objavljen 13.1.2022. godine, a koji možete pogledati ovdje
 

17.06.2022.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljenog 27. svibnja 2022. godine možete pogledati ovdje 


31.05.2022.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen u „Narodnim novinama“, broj 60/2022 od 27. svibnja 2022. godine.   

Obrazac prijave na javni natječaj preuzmite OVDJE.

25.04.2022.

Rezultate javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen 12. siječnja 2022. godine možete pogledati ovdje.  


23.02.2022.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen 12. siječnja 2022. godine možete pogledati ovdje
 

13.01.2022.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku objavljen u „Narodnim novinama“, broj 5/2022 od 12. siječnja 2022. godine.

Obrazac prijave na javni natječaj preuzmite OVDJE.

 

27.10.2017.

Javni natječaji od 27. listopada 2017. godine