Kontakt policajac

IV. kontakt područje – obuhvaća Lomošćansku ulicu do kružnog toka Sv. Rok, naselje Škrile, naselje Proce, naselje Kut i Radnički put. Lokacija poštanskog sandučića: Sv.Rok 19 (zgrada) 


​Telefon: 047/664-939