Provjerite je li izrađena Vaša vozačka dozvola

 

 

Građani koji su predali zahtjev za izradu vozačke dozvole u Policijskoj upravi karlovačkoj zaključno s danom

12. siječnja 2023.

mogu preuzeti vozačku dozvolu na šalteru.