Provjerite je li izrađena Vaša putna isprava

 

 

Građani koji su predali zahtjev za izradu putne isprave u Policijskoj upravi karlovačkoj zaključno s danom

17. siječnja 2023.

mogu preuzeti putnu ispravu na šalteru.