Zahvala PU karlovačkoj

Slika /PU_KA/PU_info/2021/Pohvala_gradjana/Dokument_zahvala-rad-001-001_1.jpg
Foto: PU karlovačka

Policija vrlo često ukazuje na različite oblike prijevara i načine kako se od takvih događaja zaštiti. Neki događaji ostaju na pokušajima, a u nekim slučajevima građani nažalost postanu žrtve kaznenih djela. Naporom i angažmanom policijskih službenika jedan slučaj završen je tako da je prijevara spriječena na vrijeme. 

U znak zahvale na uspješnoj realizaciji i poduzetim mjerama i radnjama tvrtka s područja grada Karlovca koja je bila na meti prevaranata Policijskoj upravi karlovačkoj i njenim djelatnicima koji su radili na konkretnom predmetu uputila je zahvalu koju u nastavku objavljujemo. 

Ovom prilikom još jednom zahvaljujemo na pohvalama jer to nam je poticaj da još bolje i kvalitetnije radimo svoj posao. Sigurnost i zadovoljstvo naših građana uvijek nam je na prvom mjestu.Pisane vijesti