PU karlovačka sudjelovala na stručnom skupu

Slika /PU_KA/Slike/Nove_fotografije_za_novi_web/LOGO prevencija spaja.jpg

Bez obzira o kakvom se obliku nasilja radilo, o svim slučajevima potrebno je obavijestiti policiju na broj 192  

Foto. ilustracija
 
Jučer, 24. travnja, u organizaciji voditeljice Županijskog stručnog vijeća ravnatelja osnovnih škola Karlovačke županije, u Osnovnoj školi Banija organiziran je stručni skup u kojem je sudjelovala i Policijska uprava karlovačka. Jedna od predavačica na stručnom skupu bila je i policijska službenica za nadzor, planiranje - prevenciju Anita Gračan čija je tema bila o nasilje u školama. U svojem izlaganju govorila je o međuvršnjačkom nasilju kao i o maloljetničkoj delikvenciji te se osvrnula na kaznena djela u kojima su počinitelji djeca i maloljetnici.
 
Oblici nasilja koji se pojavljuju su različiti. Od nazivanja pogrdnim imenima, prijetnji, ogovaranja, ignoriranja, omalovažavanja pa sve do fizičkih sukoba. Među mladima je osobito zabrinjavajuće nasilništvo ili tzv. bullying, a radi se o obliku agresivnog ponašanja, koje obično traje duže vrijeme te je opetovano usmjereno na istu osobu, od strane jednog ili više učenika (jači protiv slabijeg ili grupa protiv pojedinca).
 
Također i nasilje putem interneta ili tzv. cyberbullying postao je ozbiljan problem na globalnoj razini, a koji također ima za cilj povrijediti dijete. Znamo da su internet i mobitel neizostavan dio našega društva, a djeca i mladi koriste se modernom tehnologijom za komunikaciju i s poznatim i nepoznatim osobama, a da nisu svjesna rizika komunikacije.
 
Zbog svega navedenoga Policijska uprava karlovačka nastavlja sa svojim preventivnim aktivnostima kako bi utjecala na svijest djece i mladih osoba te ih uputila odnosno usmjerila u to što trebaju učiniti ako postanu žrtve ili svjedoci nasilja.
 
Bez obzira o kakvom se obliku nasilja radilo, kada ga vidimo, potrebno je reagirati i zaustaviti ga jer našu pomoć trebaju, kako djeca i mladi koji trpe nasilje, tako i oni koji primjenjuju nasilje. O svim slučajevima potrebno je obavijestiti policiju na broj 192.


 

Stranica