Mjere za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru

Slika /PU_KA/Slike/Nove_fotografije_za_novi_web/vatrogasci_2.jpg

Građane se poziva na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja korova i suhe trave na otvorenom prostoru

Foto: ilustracija

Tijekom proteklog vikenda na području Policijske uprave karlovačke evidentirana su 3 požara na otvorenim prostorima. Požari su izbili kao posljedica nekontroliranog spaljivanja trave, niskog raslinja, korova i otpada.
 
Dolaskom proljeća i lijepog vremena, započinje sezona čišćenja poljoprivrednih i drugih površina, poput vrtova i okućnica, prilikom čega građani spaljuju biljni i drugi gorivi otpad na otvorenom prostoru, čime se povećava opasnost od nekontroliranog širenja požara na otvorenom.

U razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja spaljivanje korova je dozvoljeno, ali pozivamo građane na dodatan oprez i stalni nadzor vatre do kraja spaljivanja suhe trave i raslinja s ciljem zaštite osoba i imovine.

Podsjećamo građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare, koji se vrlo lako mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote.

Tijekom 2023.godine evidentirali smo 49 požara na otvorenom prostoru koji su zahtjevali vatrogasnu intervenciju te je u jednom od njih nažalost smrtno stradala osoba starije životne dobi.

Županijska skupština Karlovačke županije 29. siječnja 2013. godine donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru kojom je propisano da je prije spaljivanja suhe trave, korova i drugih tvari, te loženje otvorene vatre, potrebno poduzeti odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine i objekte, a posebice:
 
 • tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti
 • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu najmanje tri metra
 • ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara
 • uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva potrebita za gašenje (lopate, vodu i drugo), ovisno o vrsti i obimu tvari koja se spaljuje
 • spaljivanje obavljati samo danju i za mirna vremena
 • osobe koje su obavljale spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, ostatke vatre i žara u potpunosti pogasiti i tek nakon toga napustiti mjesto spaljivanja
 • prijavu o namjeri spaljivanja podnijeti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi
 • za spaljivanje manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 četvornih metara ili do jedan kubični metar tih tvari sakupljenih na jednom mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne prijeti opasnost po život i imovinu ljudi, nije potrebito podnošenje prijave o namjeri spaljivanja, ali je važno pridržavati se već navedenih mjera.

Zabranjeno je spaljivanje ili loženje vatre na otvorenim površinama:
 
 • u okolici elektroenergetskih objekata, ispod trasa elektroenergentskih vodova, uz javne ceste i željezničke pravce
 • koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, granica nacionalnih parkova, parkova prirode, park-šuma, zaštićenih krajolika, spomenika prirode, spomenika parkovne arhitekture i ostalih zaštićenih područja na županijskoj razini
 • na otvorenim površinama nedjeljom i u dane državnih blagdana
 • kada župan Karlovačke županije proglasi zabranu spaljivanja
 • predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.

Za nepridržavanje Odlukom propisanih mjera, popisana je novčana kazna.

Posebno se naglašava da je Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10, 114/22 na snazi od 1.1.2023. godine) propisano da će se fizička osoba koja izazove požar kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1990 do 19.900 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. Istim Zakonom je propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 260 do 1990 eura.
 

Pisane vijesti