Kontakt policajac – Andrea-Vesna Trdin Lipšinić

Slika /PU_KA/Slike/Kontakt_policajci/Ozalj/Postanski_sanducic/1.jpg

I. kontakt područje – obuhvaća uže područje grada Ozlja s pripadajućim ulicama: A. Šenoe (do broja 33), ulica Zrinskih i Frankopana (do broja 30), Kaptol (do broja 10), Karlovačka cesta (do broja 123), Kolodvorska cesta (do broja 35), Kolodvorski odvojak (do broja 30), Križanićeva (do broja 10), Kupska (do broja 19), Kurilovac (do broja 18), Nikole Šubića Zrinskog (do broja 66), Nikole Tesle (do broja 27), Podgraj (do broja 61), Slave Raškaj (do broja 25), Trg braće Radić, Trška cesta (do broja 26), Vikend naselje (do broja 19) i Vladka Mačeka (do broja 29). Lokacija poštanskog sandučića: Kurilovac 2, Ozalj (zgrada Grada Ozlja).

Telefon: 047/664-749