Održana početna konferencija za medije vezano uz projekt energetske obnove zgrade PP Karlovac i PPRP Karlovac

 • Slika /PU_KA/PU_info/2020/Projekt_energetske_obnove_pocetna_konferencija_112.2020/3.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Foto: PU karlovačka

Danas 11. veljače u Policijskoj upravi karlovačkoj održana je konferencija za medije u vezi projekta energetske obnove Policijske postaje Karlovac i Postaje prometne policije Karlovac. Na konferenciji su sudjelovali načelnik Policijske uprave karlovačke Darko Bratić, načelnik Postaje prometne policije Karlovac Davor Boljkovac, voditelj projekta iz Ministarstva unutarnjih poslova Franjo Šandrk, predstavnice tvrtke Euro Consulting d.o.o., stručne suradnice za pripremu i prijavu projekata Patricija Pepelnik i Sanja Kanoti, predstavnici izvođača radova, projektnog biroa i glavni nadzorni inženjer.
 
U svom izlaganju načelnik Policijske uprave karlovačke Darko Bratić naveo je kako je izgradnja zgrade u kojoj su trenutno smještene Policijska postaja Karlovac i Postaja prometne policije Karlovac započela 1964. godine, a u etapama je završena 1972. godine. Zgrada ima oko 3.500 kvadratnih metara korisnog prostora i jedan je od kapitalnih policijskih objekata. Nadalje, načelnik Bratić iskazao je zadovoljstvo da će zgrada konačno dobiti ne samo vanjski izgled nego će u ovom dijelu energetske obnove biti dovedena u takvo stanje gdje će biti ušteđena značajna sredstva koja se do sada troše, posebno na poziciji grijanja. Naime, godišnji izdatak samo za grijanje iznosi 500 tisuća kuna. Isto tako naveo je i kako će osim vanjskog dijela, promjene prozora, biti izmijenjene i instalacije i grijaća tijela unutar postaje, rasvjetna tijela, a uvodi se i LED tehnologija.
 
Voditelj projekta Franjo Šandrk istaknuo je kako je ovaj projekt obnove jedan od najznačajnijih i financijski najvrjedniji projekt. Također, istaknuo je kako se u ovoj kampanji za energetsku obnovu apliciralo za 26 objekata diljem Hrvatske, a ugovoreno je  i projektom energetske obnove obuhvaćeno 25 objekata. Vrijednost ovog projekata je 101 milijun kuna, od toga su bespovratna sredstava 49 milijuna kuna, a 52 milijuna kuna će se financirati iz sredstava državnog proračuna – naveo je Šandrk.
 
Predstavnica tvrtke Euro Consulting d.o.o. Patricija Pepelnik kroz prezentaciju je pojasnila o kakvom projektu se radi.
 
Ministarstvo unutarnjih poslova izvršilo je prijavu projekta „Energetska obnova zgrade Policijske postaje Karlovac i Postaje prometne policije Karlovac, na adresi Vladka Mačeka 13, 47000 Karlovac“ na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.
 
Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u okviru Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).
 
Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganje u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. 
Projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 Policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost svih projekata (25 projekata) energetske obnove sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 101.033.711,29 kn. 
 
Prijavljeni projektni prijedlog „Energetska obnova zgrade Policijske postaje Karlovac i Postaje prometne policije Karlovac, na adresi Vladka Mačeka 13, 47000 Karlovac“ zadovoljio je sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava te je Ministarstvu unutarnjih poslova odobreno financiranje projekta. Sukladno tome je dana 20.12.2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe prijavljenog projekta.
 
Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje u zgradi Ministarstva unutarnjih poslova- Policijske postaje Karlovac i Postaje prometne policije Karlovac na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove. 
 
Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 11.936.665,10 kuna (s PDV-om).
Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 11.435.041,10 kuna (s PDV-om).
Dodijeljena bespovratna potpora iznosi 6.926.849,65 kuna (s PDV-om).
 
Projektom su obuhvaćena ulaganja koja doprinose uštedi minimalno 50% energije i poboljšanju energetskog razreda građevine, a obuhvaćaju:
 
 • izvedbu toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrade;
 • izvedbu toplinske izolacije ravnih krovova i podova prema negrijanim i vanjskim prostorima;
 • zamjenu postojeće stolarije/bravarije;
 • zamjenu postojeće rasvjete.
 
Energetskom obnovu zgrade Policijske postaje Karlovac i Postaje prometne policije Karlovac ostvariti će se sljedeći ciljevi:
 
 • smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 74,93% odnosno za 1.204.310,12 kWh;
 • smanjenje potrošnje energije za grijanje zgrade za 76,96% odnosno za 647.541,00 kWh;
 • smanjenje emisije CO2 za 75,70%.
 
Zgrada Policijske postaje Karlovac i Postaje prometne policije Karlovac u sadašnjem je energetskom razredu F, dok je očekivani energetski razred nakon energetske obnove B.
 
Razdoblje provedbe projekta je 20.12.2018. do 20.12.2020. godine.
 
Tehničku dokumentaciju energetske obnove zgrade izradila je tvrtka PROJEKTNI BIRO „2A“ d.o.o. iz Karlovca.
 
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavlja tvrtka PETRAČIĆ-projekt d.o.o., Karlovac. Usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova obavlja tvrtka Projektni biro „2A“ d.o.o., Karlovac.
 
Dana 10. listopada 2019. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade između Ministarstva unutarnjih poslova i odabranog ponuditelja JUKIĆ-DAM d.o.o. Otok. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 10.893.752,49 kn (s PDV-om).
 
Dana 11. studenog 2019. započeli su radovi na energetskoj obnovi zgrade Policijske postaje Karlovac i Postaje prometne policije Karlovac.
 
Radovi se izvode u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18 i 36/19).
 
 

Pisane vijesti