Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

  • Slika /PU_KA/PU_info/2023/Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama_Banija_prevencija/1.jpg
  • Slika

Obilježavanjem ovog dana želi se jasno reći stop nasilju - za nasilje nema opravdanja   

Foto: PU karlovačka
 
Kako se danas, 22. rujna, obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a nasilje se najčešće događa nad ženama u obiteljskoj zajednici, gdje su ujedno i žrtve djeca, Policijska uprava karlovačka u partnerstvu s Osnovnom školom Banija obilježila je navedeni dan edukativnim predavanjima za učenike škole i nastavno osoblje.
 
Cilj je osvijestiti i senzibilizirati društvo na problematiku svih oblika, naročito nasilje nad ženama koja se događaju u obiteljskom okruženju te poslati jasnu poruku o nultoj toleranciji prema svim oblicima nasilja. Edukativnim predavanjem učenici su upoznati s oblicima nasilja, rizičnim ponašanjem, reagiranjem na nasilje, odnosno sa činjenicom da se svaki oblik nasilja treba prijaviti i potražiti pomoć.
 
Obilježavanjem ovog dana želi se jasno reći stop nasilju - za nasilje nema opravdanja.   
 
Treba naglasiti kako govorimo o društvenom problemu o kojemu je potrebno otvoreno i javno govoriti na svim razinama, te poticati javnost da o nasilju ne treba šutjeti. Također je nužno potaknuti sve institucije na međusobnu suradnju u suzbijanju i odgovarajućem sankcioniranju nasilja.
 
Provedeći preventivne aktivnosti kroz javne kampanje i edukativne radionice nastoji se među svom populacijom promicati promjene u društvu i kulturnim obrascima ponašanja žena i muškaraca s ciljem iskorjenjivanja predrasuda i svih drugih postupanja u praksi koja se temelje na ideji manje vrijednosti žena ili na stereotipnim ulogama žene i muškarca.
 
Cilj navedenih preventivnih aktivnosti  je podizanje razine svijesti u zajednici, ukazivanje na problematiku nasilja, osnaživanje žena, sprječavanja nasilja nad ženama i djevojčicama, pružanje zaštite i podrške žrtvi, te progon svih onih koji su počinili nasilje.
 

Pisane vijesti