Korištenje zimske opreme na vozilima

Slika /PU_KA/Slike/naslovnica_zimski uvjeti.jpg

Zimska oprema na vozilima obvezna je od 15. studenog do 15. travnja iduće godine

Foto: ilustracija

Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Sukladno Odluci o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj („NN“ br. 121/20.), propisana obveza korištenja zimske opreme u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine.

Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Kroz Karlovačku županiju prolaze sljedeće prometnice na koje se ta Odluka odnosi:
•          A1 – Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – čvorište Maslenica
•          A6 – čvorište Bosiljevo dva (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)
•          D1 – međunarodni granični cestovni prijelaz Macelj (granica Republike Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin
•          D3 – Karlovac – Rijeka (D8)
•          D6 – međunarodni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Jurovski Brod (granica Republike Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1)
•          D23 – Josipdol (D42) – Senj (D8)
•          D42 – čvorište Ogulin (A1) – Josipdol (D23)
•          D204 – međunarodni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Pribanjci (granica Republike Slovenije) – Bosanci (D3) – čvorište Bosiljevo 1 (A1).
 
  
Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16.; 24/17., 70/19. i 60/20.) propisano je sljedeće:
 
 • zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t sukladno ovom Pravilniku, smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima;
 • na vozila se ne smiju postavljati pneumatici s čavlima;
 • pneumatici na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač, moraju biti namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati, ili najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo, te moraju biti tako dimenzionirani da izdrže najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila;
 • pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici,vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd.) i marki/tipu.
 
Novčanom kaznom u iznosu od 5 000 do 15 000 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1500 do 5000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 1000 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

Prije početka vožnje, vozači su obvezni očistiti zaleđena vjetrobanska stakla i snijeg, led ili vodu s vozila. Za nepridržavanje ovih obveza propisana je novčana kazna u iznosu od 1000 kuna. 

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu
 

Savjetujemo
      

     Zimski uvjeti:
 • sve odgovorne osobe poduzeća i trgovačkih društava koja se bave javnim prijevozom, kao i fizičke osobe da pravovremeno pripreme svoja vozila za sudjelovanje u prometu u zimskim uvjetima (provjera tehničke ispravnosti bitnih sklopova vozila, opremanje zimskom opremom, uređaji za čišćenje vjetrobranskog stakla i drugo); kod održavanja vozila u zimskim uvjetima savjetujemo provjeru antifriza, akumulatora, ispravnosti brisača i svjetala, tekućine za pranje vjetrobranskog stakla (zimski aditivi protiv smrzavanja), provjera dubina utora guma
 • na vozilu koje se nalazi vani prekrite vjetrobransko staklo
 • poželjno je kod sebe imati sprej za odmrzavanja bravica i nikako pri niskim temperaturama nije poželjno povlačiti ručnu kočnicu
 • kada na cesti ima leda ili rastopljenog snijega potrebno je izbjegavati nagla kočenja i ubrzanja, držati razmak između vozila, omogućiti postupno smanjenje brzine, a papučicu kočnice koristiti oprezno kako bi spriječili blokiranje kotača; u slučaju zanošenja vozila potrebno je lagano otpustiti gas, bez naglog kočenja
 • s obzirom da je zimsko sunce čimbenik koji na vozača utječe na način da ga zaslijepi savjetujemo da pri ruci imate sunčane naočale.

  Kišni uvjeti:
 • kod prvih kiša, zbog miješanja vode, ulja i nečistoće, sloj ceste je sklizak te prijeti velika opasnost od proklizavanja pneumatika (guma), pogotovo prvih  30 minuta, a tada preporučujemo sporiju vožnju
 • za sprječavanje proklizavanja i nošenja vozila po vlažnom kolniku vrlo je bitna kvaliteta i odgovarajući tlak zraka u pneumaticima
 • na vlažnim kolnicima bitno je držati dovoljan razmak između vozila iz razloga što kod kočenja na vlažnom kolniku zaustavni put traje tri puta dulje nego na suhom kolniku
 • kod vožnje u kišnim uvjetima na cestama potrebno je osim brzine kretanja vozila voditi računa i o vidljivosti odnosno kvaliteti brisača vjetrobranskog stakla; u slučajevima jake kiše brisači ponekad ne mogu ukloniti svu vodu, samim tim, vidljivost je smanjena.

  Magla:
 • magla je osim kiše i snijega također jedan od čimbenika smanjene vidljivosti u prometu te iziskuje posebnu pozornost; magla se spušta naglo i često neujednačene gustoće, a loša vidljivost često se javlja mjestimice; savjetujemo da u magli usporite vožnju, koristite svjetla za maglu te držite razmak između vozila.
 
U cilju što bolje sigurnosti u prometu nadamo se da će vozači uvažiti naša upozorenja i savjete.
 
Podsjećamo i na odredbu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojom je propisano da za vrijeme vožnje danju, na motornim vozilima u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka naredne godine, moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla.
  
 

Pisane vijesti | Promet i vozila