Dostavite prijedloge lokacija za mjerenje brzine!

Slika /PU_KA/PU_info/2023/ROADPOL_brzina_24satni_nadzor/ROADPOL Speed_R.jpg

Prijedloge za mjerenje brzine građani mogu dostavljati do 10. travnja 2023. godine

Foto: ilustracija

​Policija temeljem Plana aktivnosti organizacije ROADPOL - mreže prometnih policija država Europe, provodi preventivno-represivne akcije, a sljedeća takva akcija odnosit će se na 24-satni pojačani nadzor brzine i bit će provedena 21. travnja 2023. godine od 00.00 do 24.00 sata.
 
U skladu s time daje se mogućnost građanima da daju prijedloge lokacija na kojima bi željeli da se nadzire brzina. Svoje prijedloge, za područje u nadležnosti Policijske uprave karlovačke, građani mogu dostavljati do 10. travnja 2023. godine putem elektroničke pošte na e-mail karlovacka@policija.hr .
 
Prikupljene prijedloge policija će analizirati te sukladno vlastitim procjenama o dostavljenim lokacijama, izabrati one na kojima je moguće izvršiti nadzor brzine.  

Stranica