Preventivna akcija prometne policije

Slika PU_KA/pu_info/2009/pjm/PJM_1.jpg

Foto: PU karlovačka
Postaja prometne policije Karlovac u narednom periodu: 22., 23., 27., i 28. srpnja, preventivno će radarom pokrivati prometne pravce na području grada Karlovca, radar će očitavati izmjerenu brzinu prilikom prolaska vozača i vozila. Uz navedeni uređaj biti će raspoređeni pripadnici Prometne jedinice mladeži koji uz ovu zadaću imaju zadaću i preventivno djelovati po ostalim uočenim prekršajima u prometu, posebice onima počinjenim od strane pješaka i biciklista.

Raspored pozicija preventivnog radara za period 22. do 28. srpnja je slijedeći:
22. srpnja (srijeda) od 8 do 12 sati Marmontova aleja
23. srpnja (četvrtak) od 8 do 12 sati Riječka ulica
27. srpnja (ponedjeljak) od 16 do 20 sati Korzo
28. srpnja (utorak) od 16 do 20 sati Ulica Banija


 


Stranica