Šumska krađa u Generalskom Stolu

Po zaprimljenom dopisu od Hrvatskih šuma, Šumarije Duga Resa, o prijavi šumske krađe u šumi "Međuvođe" u Generalskom Stolu utvrđeno je da je u vremenskom periodu od 01. ožujka do 21. svibnja, porušeno 73 komada stabala graba i bukve ukupne drvne mase 25,11 m3, nakon čega su navedena stabla odvezena u nepoznatom smjeru. Materijalna šteta cijeni se na 9.134,22 kuna.

Po zaprimljenom dopisu od Hrvatskih šuma, Šumarije Duga Resa, o prijavi šumske krađe u šumi "Međuvođe" u Generalskom Stolu utvrđeno je da je u vremenskom periodu od 01. ožujka do 21. svibnja, porušeno 73 komada stabala graba i bukve ukupne drvne mase 25,11 m3, nakon čega su navedena stabla odvezena u nepoznatom smjeru. Materijalna šteta cijeni se na 9.134,22 kuna.


Stranica