SJP Grom PU karlovačka

 • Slika PU_KA/Slike/SJP_Grom/Zastava_SJP_Grom.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Foto: PU karlovačka

Ratni put Specijalne jedinice policije Grom Policijske uprave karlovačke

Specijalna jedinica policije Grom Policijske uprave karlovačke osnovana je 1. ožujka 1991. godine, kao prva legalna, oružana postrojba.
Brojila je u početku dvije satnije dragovoljaca iz Karlovca (jedna satnija), Slunja (jedan vod), Ogulina (jedan vod) i Duge Rese (jedan vod), lako naoružanih koji prvi pružaju oružani otpor u obrani grada Karlovca i Karlovačke županije.