Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Slika /PU_KA/Slike/Nove_fotografije_za_novi_web/zgrada PU 4.jpg

Temeljem članka 80. stavka 1. i 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Policijska uprava karlovačka kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.

 

Dokumenti