Javna nabava i javni pozivi

Slika /PU_KA/Slike/Nove_fotografije_za_novi_web/zgrada PU 4.jpg

Temeljem članka 80. stavka 1. i 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Policijska uprava karlovačka kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.

21.05.2024.

I. izmjena Plana nabave PU karlovačke za 2024 godinu

21.05.2024.

Plan nabave PU karlovačke za 2024. godinu

20.02.2024.

Odluka o odabiru u vezi objavljenog javnog natječja 30.01.2024. godine

30.01.2024.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora