Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 1. i 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Policijska uprava karlovačka kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.