Okrugli stol „Nužnost borbe protiv nasilja nad starijim osobama“

Provedbom preventivnih aktivnosti i edukacijama usmjerenim prema osobama treće životne dobi nastojimo jačati svijest starijih osoba o opasnostima koje im prijete, senzibilizirati javnost na ovu problematiku

Foto: PU karlovačka

Policijska uprava karlovačka kroz preventivne aktivnosti posebnu pozornost posvećuje suzbijanju kriminaliteta na štetu osoba starije životne dobi i podizanju razine njihove sigurnosti.
 
Građani starije životne dobi spadaju u specifičnu, osjetljivu i ranjivu skupinu. Upravo zbog svoje odmakle životne dobi, samostalnog stanovanja, nepažnje, neupućenosti ili pak emotivne slabosti često su na meti prevaranata te tako postaju žrtve kaznenih djela prijevara. Osim toga, najčešće su žrtve i drugih kaznenih djela protiv imovine (krađe, teške krađe).
 
Osim prijevara, osobe u tim starosnim godinama postaju sve ranjivije i nemoćnije, a samim time i lake žrtve nasilja. Zlostavljanje starijih osoba odnosi se na nasilje, maltretiranje i/ili zanemarivanje koje može biti počinjeno od supružnika, djece, unučadi, rodbine, skrbnika, djelatnika stručnih službi ili osoba koje su u situaciji moći i povjerenja, a mjesto počinjenja može biti u vlastitom domu, raznim institucijama, ali i putem društvenih mreža.
 
Bez obzira na Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Kazneni zakon i Obiteljski zakon koji svojim zakonskim odredbama štite osobe starije životne dobi i dalje postoji tamna brojaka o neprijavljivanju nasilja. 
 
Tamna brojka postoji iz razloga što osobe starije životne dobi fizički, ekonomski ili psihološki oblik nasilja ne prijavljuju zbog srama, srodstva s počiniteljem, neznanja i neinformiranosti, niske razine svijesti o nasilju, ovisnosti o počinitelju, straha od osude društva i sredine, neosjetljivosti okoline i niza drugih elemenata zbog kojih se starije osobe osjećaju nemoćno. 
 
Upravo provedbom preventivnih aktivnosti i edukacijama usmjerenim prema osobama treće životne dobi nastojimo jačati svijest starijih osoba o opasnostima koje im prijete, senzibilizirati javnost na problematiku činjenja kaznenih djela prijevara i drskih krađa na štetu osoba starije životne dobi, vrsti nasilja kojima su izloženi i posljedicama. Ujedno, intencija je na taj način povećati osjećaj sigurnosti i smanjiti broj kaznenih djela na štetu starijih osoba.
 
Slijedom navedenog Policijska uprava karlovačka sudjelovala je na okruglom stolu Nužnost borbe protiv nasija nad starijim osobama koji je u okviru šrojekta Dnevni boravak za starije osobe Aktivni kutak 65+, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Karlovac, održan 28. listopada u Restoranu Kristal u Karlovcu.
 
Tom prilikom policijska službenica za nadzor, planiranje i prevenciju kao predstavnica Policijske uprave karlovačke izložila je uzroke i oblike nasilje prema osobama starije životne dobi, savjete o samozaštitnom ponašanju te istaknula ostvarenu dobru suradnju s udrugama i Gradskim društvom Crvenog križa kroz preventivnu aktivnost Zlatna jesen. Također, najavljena je i daljnja suradnja u cilju zaštite osoba starije životne dobi i smanjenju tamne brojke ove vrste kriminaliteta.
 

Pisane vijesti