Policijski poštanski sandučić (Žakanje)

 Žakanje bb, Žakanje (zgrada Općine)