Policijska postaja Ozalj

Područje Policijske postaje Ozalj u sastavu PU karlovačke nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Sa zapadne strane u dužini od oko 88,2 kilometara graniči s Republikom Slovenijom, sa sjeveroistočne strane graniči s područjem PU zagrebačke, PP Jastrebarsko, a s istočne strane graniči s područjem PU karlovačke, PP Karlovac s ispostavom Vojnić i s jugozapadne strane graniči s područjem PP Duga Resa.

Područje koje pokriva Policijska postaja Ozalj obuhvaća grad Ozalj i općine KamanjeRibnik Žakanje koje sve zajedno prema podacima o popisu stanovništva od 2021. godine ima 8756 stanovnika, dok ukupna površina iznosi 381 četvornih kilometara.

Kroz postajno područje PP Ozalj prolazi jedna državna cesta D6 (Jurovski Brod – Netretić) i željeznički pravac Karlovac – Ozalj – Bubnjarci.
 
Policijskom postajom Ozalj rukovodi načelnik: Tomislav Sudac
Više o regiji

Mjesto: Ozalj.
Adresa: Kurilovac 2.
Telefon: 047/664-739.
Telefaks: 047/664-750.
Kontakt policajac Policijske postaje Ozalj