Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić

Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić obuhvaća područje grada Karlovca, te područje općina Draganić, Lasinja, Vojnić i Krnjak, a dijeli se na pet teritorijalnih sektora. Ukupna površina postajnog područja iznosi oko 907,5 četvornih kilometara, a broj stanovnika je 59.082 (prema popisu stanovništva iz 2021. godine). Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić graniči s dvije policijske uprave i to: PU zagrebačkom (PP Jastrebarsko) i PU sisačko-moslavačkom (PP Gvozd). Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić također na svom jugoistočnom dijelu graniči s Republikom Bosnom i Hercegovinom.

U Policijskoj postaji Karlovac s ispostavom Vojnić djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija te referada upravnih poslova u Vojniću.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.

Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).

Referada upravnih poslova za građane općine Vojnić, na adresi Andrije Hebranga 3, u Vojniću, obavlja poslove prijavništva, osobnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja građana te izdavanja isprava u svezi oružja građana, obavlja poslove vezane uz statuse stranaca, vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva.

Policijskom postajom Karlovac s ispostavom Vojnić rukovodi načelnik: Dražen Lauš.

Više o regiji

Mjesto: Karlovac.
Adresa: Vladka Mačeka 13.
Telefon: 047/664-260.
Telefaks: 047/664-401.
Kontakt policajci Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić