Služba za granicu


Provodi mjere suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na unutarnjoj granici i po dubini teritorija policijske uprave te mjere nadzora vanjske državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.
 
Radom Službe upravlja voditelj/ica.