Kontakt

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

47000 Karlovac
Trg hrvatskih redarstvenika 6
Telefon: 047/664-111.
Telefaks: 047/611-836.
E-mail: karlovacka@policija.hr

NAČELNIK

Darko Car
Telefon: 047/664-111.

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Ljiljana Kurtalj - glasnogovornica
Telefon: 047/664-111; 047/664-460; 047/664-461.
Telefaks: 047/611-836.
E-mail: karlovacka@policija.hr

POLICIJSKA POSTAJA KARLOVAC S ISPOSTAVOM VOJNIĆ

47000 Karlovac
Vladka Mačeka 13
Telefon: 047/664-260.
Telefaks: 047/664-401.

POSTAJA PROMETNE POLICIJE KARLOVAC

47000 Karlovac
Vladka Mačeka 13
Telefon: 047/664-122.
Telefaks: 047/664-371.
Dokaz o uplatama za izrečene novčane kazne po različitim prekršajnim predmetima iz nadležnosti
PPRP Karlovac građani mogu dostaviti na e-mail: pprp.karlovac.uplate@mup.hr


POLICIJSKA POSTAJA DUGA RESA

47250 Duga Resa
Jozefinska cesta 30
Telefon: 047/664-639.
Telefaks: 047/664-660.

POLICIJSKA POSTAJA OGULIN

47300 Ogulin
Ulica Bernardina Frankopana 19
Telefon: 047/664-939.
Telefaks: 047/664-965.

POLICIJSKA POSTAJA OZALJ

47280 Ozalj
Telefon: 047/664-739.
Telefaks: 047/664-750.


POLICIJSKA POSTAJA SLUNJ

47240 Slunj
Dr. Franje Tuđmana 13
Telefon: 047/664-839.
Telefaks: 047/664-841.


POSTAJA GRANIČNE POLICIJE CETINGRAD

47222 Cetingrad 
Ulica dr. Franje Tuđmana 3
Telefon: 047/664-589.
Telefaks: 047/664-757.


INTERVENTNA JEDINICA POLICIJE

47281 Mali Erjavec
Mali Erjavec bb
Telefon: 047/664-490.
Telefaks: 047/745-090.