Policijska postaja Karlovac

Slika /PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/PP Karlovac.jpg

   Policijska postaja Karlovac obuhvaća područje grada Karlovca, te područje općina Draganić i Lasinja, a dijeli se na četiri teritorijalna sektora. Ukupna površina postajnog područja iznosi oko 555 četvornih kilometara, a broj stanovnika je 60.070 (prema popisu stanovništva iz 2011. godine). PP Karlovac graniči s dvije policijske uprave i to: PU zagrebačkom (PP Jastrebarsko) i PU sisačko-moslavačkom (PP Gvozd). U Policijskoj postaji Karlovac djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija. Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika. Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima. Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba). Policijskom postajom Karlovac rukovodi načelnik: Darko Željković. Više o regiji

Mjesto: Karlovac.
Adresa: Vladka Mačeka 13.
Telefon: 047/664-260.
Telefaks: 047/664-401.
Kontakt policajci Policijske postaje Karlovac