Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca

 
Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja građana te izdavanja isprava u svezi oružja građana; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i statusa stranaca; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca ustrojavaju se: Odjel za upravne poslove, Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca. 
 
Radom Službe upravlja voditelj/ica.
 
Služba djeluje u zgradi Policijske uprave u Karlovcu, Trg hrvatskih redarstvenika 6 (zgrada aneksa), gdje se obavljaju navedeni poslovi za stranke s prebivalištem na području grada Karlovca, te općina: Draganić, Lasinja i Krnjak.
 
Za stranke s prebivalištem izvan navedenoga područja nadležnost i ostale informacije možete pogledati na: policijske postaje.

 

 

 

Dokumenti