Više o regiji

  • Slika
  • Slika

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području općine Vojnić živi 4764 stanovnika, odnosno 19,93 stanovnika po četvornome kilometru, što predstavlja slabije naseljena mjesta za županijski prosjek. Naselje Vojnić ima status općinskog središta u kojem živi 1221 stanovnika ili 25,6 posto od ukupnih stanovnika općine. Površina općine iznosi 239 četvornih kilometara i sastoji se od 46 naselja i 13 katastarskih općina. Općina Vojnić nalazi se na istočnom djelu Karlovačke županije, a graniči s gradom Karlovcem na sjeveru, općinom Krnjak i gradom Slunjem na zapadu, općinom Cetingrad na jugu te Sisačko-moslavačkom županijom na istoku.
Jugoistočna granica uz rijeku Glinu je međudržavna granica s Bosnom i Hercegovinom. Udaljenost središta općine od grada Karlovca je 17 kilometara.

Ukupnom površinom općine dominira poljoprivredno zemljište i šumska zemljišta obrasla bijelom bukvom, hrastom i grabom.
Dominantna gospodarska grana je poljoprivreda gdje je ratarstvo u funkciji stočarstva.
Kvalitetna šuma je temelj drvnoj industriji, bogate naslage keramičke gline, tvornici keramičkih pločica. Od prirodnih resursa tu je još kvarcni pijesak čija nalazišta se ne koriste i nisu dovoljno istražena.
Strateški plan razvoja gospodarstva općine Vojnić temelji se upravo na vlastitim prirodnim resursima gdje je moguć razvoj ruralnog turizma gdje bi dominirao lovni turizam.